Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 30. marta 2017. organizovao predavanje dr Slobodana Savića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Etički, profesionalni, pravni i socijalni aspekti lekarske odgovornosti”. Tribinu je moderirala Jelena Tasić.