Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 20. aprila 2017. organizovao predavanje Bojane Pejušković, pod nazivom “Etika u psihoterapiji – primum non nocere”. Tribinu je moderirao Vlada Terzić.