Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 6. aprila 2017. organizovao predavanje Marije Reković, pod nazivom “Evolucionizam i kreacionizam”. Tribinu je moderirala Aleksandra Janašković.