Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 2. marta 2017. organizovao predavanje Ursele Bartečko (Ursela Barteczko), stažistkinje u Centru za bioetičke studije sa Univerziteta Bielefeld u Nemačkoj. Predavanje je imalo naziv “Kloniranje – uspešno poglavlje u istoriji bioetike?”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.