Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 4. maja 2017. organizovao predavanje spec. farm Jasmine Arsić, pod nazivom “Koncept retkosti i problemi dostupnosti lekova za retke bolesti”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.