Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. aprila 2017. organizovao predavanje prof. dr Žarka Trebješanina (redovnog profesora na Univerzitetu u Beogradu na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Filozofskom i Učiteljskom fakultetu), pod nazivom “Psihološke osnove nedemokratskog ponašanja”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.