Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu bio je organizator 43. Simpozijuma ”Stremljenja i novine u medicini” koji se održavao od 8. do 12. decembra 2014. godine u svečnoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta. Prvog dana na simpozijumu su govorili i sledeći članovi Centra za bioetičke studije: prof. dr Vojin Rakić, direktor Centra za bietičke studije (izlaganje o njegovim člancima i polemikama o njima u American Journal of Bioethics i Journal of Medical Ethics tokom 2014. godine) i prof. dr Aleksandar Damjanović (”Afektivni poremećaji i najčešći bioetički izazovi” ). Prof. dr Zoran Todorović imao je izlaganje ”Neuroetika u razvoju lekova”.