Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci 26. septembra 2016. godine organizovao međunarodni simpozijum pod nazivom “Poboljšanja u biomedicini i sloboda”.