Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu 22. i 23. septembra 2016. organizovao konferenciju ”Filozofija naučnog eksperimenta ”