Tribina ”Nasilje nad decom i razvod: odgovornost nasilnika, odgovornost institucija”
Prva tribina u okviru ciklusa ”Nasilje nad decom u porodici ” održana je 11.12.2017. u Kolarčevoj zadužbini. Govornice na tribini bile su dr Aneta Lakić, neuropsihijatar i VD Direktora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu,  prof. dr Nevenka Žegarac, profesorka na Fakultetu političkih nauka na odeljenju za socijalni rad i socijalnu politiku i adv. Milena Banić.
Tribina  ”Zdravstveni radnici i odgovor na nasilje nad decom kroz multisektorski rad”
Druga tribina u okviru ciklusa ”Nasilje nad decom u porodici ” održana je 21.12.2017. na Institutu društvenih nauka. Govornice na tribini bile su doc. dr Milica Pejović Milovančević, dečiji psihijatar i načelnica Klinike za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje, dr Ivana Milosavljević Đukić iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, i Ivana Ramić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Tribina ”Nasilje nad decom u porodici-značaj pravovremene reakcije institucija”
Treća tribina u okviru ciklusa ”Nasilje nad decom u porodici ” održana je 22.12.2017. u 18.00 sati na Kolarcu. Govornici na tribini bili su  Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog Kasacionog suda u Beogradu, Danijela Jokanović, zamenica javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, i Vukašin Čobeljić, psiholog na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Tribina”Nasilje nad decom u porodici – uloga društva u razumevanju problema”
Četvrta tribina u okviru ciklusa ”Nasilje nad decom u porodici ” održana je 28.12.2017. Govornici na tribini bili su dr Oliver Vidojević, psihijatar, Klinika za decu i mlade Instituta za mentalno zdravlje, dr Zorica Mršević, naučna savetnica na Institutu društvenih nauka, prof. dr Smiljka Tomanović, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za sociologiju.