Obaveštavamo vas da je Centar za bioetičke studije potpisao sporazum o saradnji i formiranju Predstavništva CBS-a na Evropskom institutu za onkologiju (EIO) u Milanu.
Reč je o veoma poznatom institutu/klinici na kome se istražuju i leče maligna oboljenja. Na EIO je zaposleno oko 600 lekara i drugog medicinskog osoblja. Kapacitet je 230 kreveta. EIO je poznat i po upotrebi najsavremenih tehnologija u onkološkoj hirurgiji, kao što je robotika.
Direktor Centra za bioetičke studije, prof. dr Vojin Rakić, 23. februara 2015. godine potpisao je Odluku kojom za predsednika Upravnog odbora Predstavništva CBS-a na EIO imenovuje prof. dr Giovanni Boniola.
Profesor Boniolo, doktor filozofije i fizike, direktor je Odeljenja za bio-medicinske i humanističke nauke na Evropskom Institutu za onkologiju. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Milanu. Koordinator je doktorskih studija posvećenih osnovama nauke o životu i njenim etičkim implikacijama. Autor je više monografija i preko 130 naučnih radova.
Pored profesora Boniola, u Upravnom odboru Sekcije CBS-a još su dr Marco Annoni (Univerzitet u Milanu), Luca Chiapperino (EIO) i dr Maria Damjanovicova (EIO).