Centar za bioetičke studije, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), 29. oktobra je organizovao predavanje prof. dr Roberta Speroua (Robert Sparrow), pod nazivom “Da li si ti moja majka? Uticaj novih reproduktivnih tehnologija na promenu značenja roditeljstva”.
Robert Sperou je profesor filozofije, glavni istraživač pri Centru izvrsnosti za nauku o elektromaterijalima Australijskog istraživačkog saveta i profesor u Centru za humanu bioetiku na Univerzitetu Monaš.