U organizaciji Centra za bioetičke studije i Charite Krankenhaus iz Berlina 28. i 29. Novembra 2015. održan je seminar “Genetic Quality Management – Genes, Information, You & Health”.
Seminar je održan u Berlinu u okviru zajedničkog projekta Centra za bioetičke studije i Charite Krankenhaus koji finansira Deutsche Forschungsgemeinschaft. Skup je dobio institucionalnu podršku i/ili podršku u ljudskim resursima Biološkog fakulteta, Instituta društvenih nauka, Farmaceutskog fakulteta i Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering Univerziteta u Beogradu. Na seminaru je učestvovalo 10 naučnika iz Srbije, uglavnom članova CBS-a.