Dubravka Vejnović
24. decembar 2012.

Apstrakt
Cilj predavanja je da podstakne na razmišljanje o problemu podela humane populacije na rase i pojasni da li je koncept rase opravdan sa biološkog i genetičkog stanovišta. Takođe, biće razmotrena opravdanost upotrebe rasne pripadnosti kao parametra u biomedicinskim istraživanjima. Kako se odbraniti od “naučnog rasizma”? Da li je realno očekivati pojavu metoda genetičkog testiranja u forenzičke svrhe koje bi omogućile određivanje “rasne pripadnosti” i etničke pripadnosti lica osumnjičenih za zločine i kakve bi bile posledice  primene ovakvih metoda? – neka su od pitanja kojima će biti posvećena posebna pažnja.


Biografija
Dubravka Vejnović rođena je u Beogradu.  Nakon završenog prirodno-matematičkog smera gimnazije upisuje studije molekularne biologije i fiziologije (smer primenjena genetika) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i uporedo se bavi humanitarnim radom i žurnalistikom. Trenutno radi u Centru za promociju nauke kao viša stručna saradnica za pripremu projekata i programskih aktivnosti.Student je druge godine doktorskih studija Biološkog fakulteta na modulu Genetika.