U petak, 6. juna, u 11h, održana je konferencija za štampu na kojoj su saradnici Centra za bioetičke studije i više departmana Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku saopštili javnosti o osnivanju UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, sa sedištem u Beogradu. Novinarima su se obratili članovi Centra za bioetičke studije:
– prof. dr Vojin Rakić, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, direktor Centra za bioetičke studije, šef UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, direktor Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i rukovodilac Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji; – prof. dr Amira Fazlagić, vanredni profesor Evropskog univerziteta i predsednica Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku.

prof. dr Marina Stamenković Radak, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Biološki fakultet, zamenik predsednika Departmana za edukaciju Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku, član Centra za bioetičke studije.

dr Goran S. Milovanović, član Centra za bioetičke studije, član Izvršnog odbora UNESCO katedre za bioetiku za Centralnu i Istočnu Evropu.

Šef mreže UNESCO katedri za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu je prof. dr Vojin Rakić, Direktor Centra za bioetičke studije. Njegovi zamenici su prof. dr Gabriele Werner-Felmayer, Austrija (obrazovanje) i prof.dr Tomaš Doležal, Češka (istraživanje i razvoj). U Beogradu se konstituiše Izvršni odbor ove mreže UNESCO katedri za bioetiku kojim će predsedavati prof. dr. Milan M. Ćirković, Srbija, član Centra za bioetičke studije.
Na konferenciji je pruženo više značajnih informacija o bioetičkim inicijativama u našoj zemlji, uključujući informacije o radu Centra za bioetičke studije. Najavljeni su seminari u saradnji sa Centrom za promociju nauke tokom juna meseca u Beogradu: “Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji” i “Bioetika života i smrti”, kao i seminar u saradnji sa Cryo-Save Serbia d.o.o. “Bioetika retkih bolesti”. Učesnici ovih seminara biće eminentni domaći stručnjaci u različitim oblastima bioetike i istraživači u drugim oblastima naučnog rada koji doprinosi razumevanju bioetičkih problema.
Konferencija za štampu je održana u press sali poslovnog centra Imel group, na 5. spratu Bulevar Zorana Đinđića 2a.