U ponedeljak 6. aprila u Institutu društvenih nauka održana je Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom „Edukacija za članove etičkih odbora u Srbiji“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku, a u saradnji sa Centrom za bioetičke studije. I ovaj program Kontinuirane medicinske edukacije akreditovao je Zdravstveni savet Republike Srbije.

Predavači su bili, po redu predavanja: prof. dr Vojin Rakić (CBS, Institut društvenih nauka), dr Hajrija Mujović Zornić (CBS, Institut društvenih nauka), doc. dr Dušanka Krajnović (CBS, Farmaceutski fakultet), prof. dr Aleksandar Damjanović (CBS, Medicinski fakultet), prof. dr Ivana Novaković (Medicinski fakultet), prof. dr Zoran Todorović (Medicinski fakultet), prof. dr Slobodan Savić (Medicinski fakultet), prof. dr Milica Bajčetić (Medicinski fakultet) i dr Vera Zdravković (Medicinski fakultet).