Centar za bioetičke studije i UNESKO Katedra za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke i Centrom za razvoj liberalizma, organizovali su 9. maja seminar o rizicima od velikih katastrofa i načinima na koje bi valjalo sa njima se suočavati.

Seminar je otvorio Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Teme o kojima se razgovaralo na ovoj tribini bile su, između ostalih, egzistencijalni rizici, medicinska etika u situacijama velikih katastrofa, kao i marginalne društvene grupe i njihova pozicija u društvu u situacijama velikih katasrofa.

Predavači na seminaru bili su Vojin Rakić iz Centra za bioetičke studije i UNESKO Katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, Milan Ćirković iz CBS-a, Astronomske opservatorije u Beogradu i Univerziteta Oksford, Bjanka Bihner iz Centra za Etiku i pravo u Hanoveru, Nemačka, Šina Igan Čemeberlin sa Univerziteta Merilend, SAD, i Veselin Mitrović iz CBS-a i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte više