U sredu 22. aprila Centar za bioetičke studije je uspešno organizovao i realizovao tribinu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pod nazivom „Promena pola u Srbiji“. Na tribini se govorilo o statusu transseksualnih osoba u društvu, kao i medicinskim, pravnim i filozofskim pitanjima vezanim za ovu temu. Tribina je održana na Filozofskom fakultetu.
Izlaganja su imali istaknuti stručnjaci u oblasti genitalne hirurgije, u kojoj naša zemlja zauzima jedno od vodećih mesta u svetu: prof. dr Miroslav Đorđevid, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, genitalni hirurg koji je obavio više stotina intervencija promene pola u različitim zemljama, prim. dr sci med. Dragana Duišin, šef Kabineta za transrodna stanja KBC Srbije, doc. dr Jelena Simić, pravnica, docentkinja na Univerzitetu Union. Na tribini je govorio i Kristian Ranđelovid, aktivista pokreta „Višestruka diskriminacija – trans program“.