U organizaciji članova Centra za bioetičke studije, Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i Centra za razvoj liberalizma, 14. novembra 2013. godine, prof. dr Milan Ćirković je održao predavanje pod nazivom “Posmatrački selekcioni efekti i globalni rizici”.