Vojin Rakić postao je član Međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Revista Romana de Bioetica (RRB). RRB izlazi tri puta godišnje i reflektuje najširi spektar bioetičkih tema. RRB je indeksovan na listi Thomson Reuters od 2007. i trenutni impakt faktor mu je 1.17. Ispred njega u oblasti bioetike samo je nekoliko časopisa. U oblasti etike uopšte ispred RRB takođe je samo manji broj časopisa, i to samo sa engleskog govornog područja.