U organizaciji članova Centra za bioetičke studije, Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i Centra za razvoj liberalizma, 2.decembra 2013. godine održano je predavanje docentkinje Jelene Simić pod nazivom “Rodne varijacije – u susret priznavanju pravnih posledica ‘promene pola’ u Srbiji”.