27. februar 2013.

Bioetika, priredili Vojin Rakić, Rada Drezgić, Ivan Mladenović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Službeni glasnik, 2012

Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije života, priredili: Rada Drezgić, Željko Radinković, Predrag Krstić, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012
Centar za bioetičke studije i Institut za filozofiju i društvenu teoriju su u okviru projekta „Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem“ preduzeli pionirski posao ustanovljenja referentne lektire iz oblasti bioetike. Zbornik prevedenih tekstova Bioetika je sačinjen sa namerom da bude „rider“ koji nudi stožerne priloge i omogućuje racionalnu raspravu o širokom spektru tema koje zahvata ova disciplina. Zbornik radova domaćih autora Horizont bioetike iskušava iste teme – život, smrt, poboljšanje, normalno i odstupanja, medicinska etika, konsekvence biotehnološkog napretka… – pružajući uvid u karakter i domet njihovog mišljenja iz unekoliko specifične perspektive.U oba slučaja, verujemo da su priloženi nezaobilazni orijentiri za dalje diskutovanje u jednoj inače vrlo živoj i živopisnoj debati.