Seminar “Bioethics of Life and Death” održan je 24. juna u Naučnom klubu Centra za promociju nauke. Seminar je organizovao Centrar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke. Na seminaru su učestvovali gosti iz inostranstva, kao i saradnici Centra za bioetičke studije. Diskutovani su problematika radikalnog produženja života, socio-psihološki aspekti radikalnog produženja života, produženje života ćelija, kao i drugi problemi vezani za bioetiku života i smrti.
Na seminaru su govorili:
• Magistar društvenih nauka Rosa Rantanen, doktorand na Univerzitetu u Turkuu (Finska), Odeljenje za bihejvioralne nauke i filozofiju: “Bioethical aspects of radical life extension”;
• prof. dr Marina Stamenković-Radak, naučni savetnik IBISS, redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Centar za bioetičke studije: “Cell life extension: costs and benefits?”;
• dr Goran S. Milovanović, Centar za bioetičke studije: “The psychology of Methuselah: On possible socio-psychological consequences of radical life extension”.

Radni jezik seminara bio je engleski.