Seminar “Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji” okupio je bioetičare, filozofe, fizičare i psihologe koji su pokušali da iz različitih perspektiva osvetle bioetičke i sa bioetikom povezane probleme sa kojima smo bili suočeni tokom nedavnih katastrofalnih poplava u Srbiji, kao i slične probleme sa kojima će se čovečanstvo suočavati u budućnosti. Seminar su organizovali Centar za bioetičke studije i Centar za promociju nauke u Naučnom klubu Centra za promociju nauke (Knez Mihajlova 5), u utorak 10. juna. Seminar je otvorila Direktorka Centra za promociju nauke Aleksandra Drecun, a pred početak rada učesnike i publiku je pozdravio i prof. dr Vojin Rakić, Direktor Centra za bioetičke studije. Na seminaru su govorili: prof. dr Vojin Rakić (“Da li nas suočavanje sa katastrofama čini moralnijim?”), prof. dr Milan M Ćirković, (“Analiza rizika: prediktivna moć, skalabilnost i selekcioni efekti “), dr Goran S. Milovanović (” Intuitivna ocena rizika i pitanje kognitivnog i moralnog poboljšanja”), i Mr Ana Vlajković (“Psihološka pomoć u katastrofama – od teorije do prakse”). Kompletan program seminara “Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji” možete pogledati ovde.