UNESCO Katedra za Bioetiku (Haifa) objavljuje prvu proslavu SVETSKOG DANA BIOETIKE 19.oktobra 2016. godine. Odlučeno je da sve državne sekcije UNESCO Katedre za bioetiku u svetu proslavljaju isti program. Tema za ovogodišnju proslavu je “Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava” (3. Član Univerzalne deklaracije o bioetici i ljudskim pravima).