Voin Milevski
17. decembar 

Apstrakt
Tekst Frančeske Minerve (Francesca Minerva) i Alberta Đubilinija (Alberto Giubilini) „Abortus nakon rođenja: zašto bi beba trebalo da živi?” (After-birth-abortion: why should the baby live?) je od prvog trenutka objavljivanja, početkom ove godine, izazvao ogromno interesovanje, a u mnogobrojnim slučajevima i nezadovoljstvo, javnosti. Ovo je sasvim razumljivo kada se uzme u obzir da u ovom tekstu autori iznose nekoliko veoma kontroverznih tvrdnji. Pre svega, oni polaze od činjenice da se ozbiljne abnormalnosti fetusa i rizik za fizičko ili psihološko zdravlje žene često navode kao sasvim validni razlozi za abortus. Međutim, šta ako se ovi uslovi (tj. uslovi koji opravdavaju abortus) jave tek nakon rođenja deteta? Da li isti argumenti koji se koriste da bi se opravdalo ubijanje fetusa mogu da se konzistentno primene i na ubistvo novorođenčeta? Autori tvrde da svi oni razlozi koji su dovoljni da opravdaju abortus treba da budu dovoljni da opravdaju i „abortus nakon rođenja“ (after-birth abortion), budući da razlika u pogledu moralnog statusa fetusa i novorođenčeta ne postoji. Cilj izlaganja Voina Milevskog će biti usmeren na to da se pokaže da se u tekstu Minerve i Đubilinija može pronaći vrlo zanimljiva i originalna argumentacija. Naime, kada se u potpunosti razviju argumenti koje ovi autori izlažu, jasno se pokazuje da je praksa koju prihvatamo krajnje nekonzistentna. Tačnije, naše intuicije nas navode da prihvatimo nekoliko praksi (npr. abortus i eutanaziju dece koja su teško bolesna), a da ne prihvatimo abortus nakon rođenja, iako se za to neprihvatanje ne mogu navesti nikakvi relevantni moralni razlozi. Dakle, pokazaće se da je abortus nakon rođenja veoma dosledna opcija, iako se ne mora prihvatiti.

Biografija
Voin Milevski je rođen 1982.godine u Beogradu. Angažovan je kao Istraživač-saradnik na projektu “Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti” čiji je nosilac Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije (period trajanja projekta 2011-2014 god.). Njegova interesovanju uključuju bioetiku, primenjenu etiku, normativnu etiku i metaetiku.Saradnik je Centra za bioetičke studije IFDT-a.Objavljuje naučne članke koji se uglavnom bave metaetikom i primenjenom etikom.