Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. septembra 2016. organizovao predavanje “Genetically modified food and the claim of unnaturalness”, koje je održala prof. dr Helena Siipi sa Univerziteta u Turkuu (Finska).