Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. septembra 2016. organizovao predavanje “Ethics, Uncertainty, and the Benefits of Scientific Diversity”, koje je održao prof. dr Kevin J.S. Zollman sa Carnegie Mellon Univerziteta u SAD.