Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. septembra 2016. organizovao predavanje “Evidence of mechanisms in medicine”, koje je održao Michael Wilde sa Univerziteta u Kentu (Engleska).