U organizaciji Centra za promociju nauke i Kembridž radne grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji (Centar za bioetičke studije), 29. novembra 2013. godine održana je tribina pod nazivom “Moralno poboljšanje ljudi i sloboda”. Moralno poboljšanje ljudi biomedicinskim sredstvima predstavlja najaktuelniju temu iz oblasti bioetike. Da li će uskoro biti moguće moralno “poboljšati” ljude lekovima ili hirurškim zahvatima i kako će se to odraziti na našu slobodu izbora neka su od pitanja na koja pokušavamo da damo odgovor. O ovim i drugim aspektima moralnog bio-poboljšanja govorili su prof. dr Vojin Rakić, prof. dr Aleksandar Damjanović i muzičar Rambo Amadeus.