Rozamond Rouds (Rosamond Rhodes)
7. decembar 2012.


Biografija
Dr Rozamond Rouds je profesor medicine i direktor bioetičkog obrazovanja na Mount Sinai Schoole of Medicine u Njujorku, gde nadgleda kurikulum medicinske etike za studente sve četiri godine medicinskog fakulteta, za osoblje u jedanaest rezidencijalnih programa, za diplomirane post-doktorske istraživače na biomedicinskim naukama i za studente na programima genetičkog savetovanja. Vodi program fakultetske edukacije medicinske etike i sarađuje sa članovima fakulteta u brojnim istraživačkim projektima. Dr Rouds je član  Maunt Sinai etičkog odbora i Odbora za institucionalno korišćenje i brigu o životinjama. Dr Rouds je takođe profesor filozofije u Diplomskom centru gradskog univerziteta u Njujorku.
Van okvira podučavanja, Dr Rouds je ko-urednik biltena Američke filozofske asocijacije o filozofiji i medicini i član uredničkih odbora internacionalnih časopisa Kembridžski nedeljnik zdravstvene etike, Teoretska medicina i Bioetika i Klinička etika. Napisala je preko 125 članaka i poglavlja o brojnim problemima bioetike, uključujući: profesionalizam, pravda, odnos doktor-pacijent, kapacitet u odlučivanju, surogatno donošenje odluka, etika istraživanja, samoubistvo uz pomoć lekara, genetika, kloniranje, prekid trudnoće, asistirana reprodukcija, transplantacija organa, psihijatrija i bioetičko obrazovanje. Takođe piše o problemima u istoriji moralne i političke filozofije.