Projekat je finansirala Evropska Unija.

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1303.

Razvoj novih tehnologija čini da sekvenciranje genoma postaje sve jeftinije pa samim tim i pristupačnije fizičkim licima.
Problem nastaje kada se ono vrši u privatnim ustanovama koje ne daju adekvatnu interpretaciju samih nalaza, te je pacijent primoran da traži pomoć i od javne zdravstvene ustanove. Ovaj projekat je fokusiran na rešavanje  og problema tako što će pružiti adekvatniji radni okvir za samu interakciju između privatnog i javnog zdravstvenog sektora uz pomoć boljeg umrežavanja stručnjaka iz različitih oblasti i drugih zainteresovanih strana, od samih pacijenata do donosioca odluka.