Projekat na kojem je bio angažovan značajan broj istraživača CBS-a.

Projekat je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

“Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti”