Vesti

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 11. oktobra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ”Biološke osnove morala ”. Predavanje je održao dr Igor Živanović. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.