Vesti

U saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. novembra 2018. godine organizovali smo predavanje pod nazivom ”Bioterorizam ”. Predavanje je održao dr Darko Trifunović. Tribinu je moderirala Ana Spužić.