Predavanje pod nazivom ” Eksperimenti sa životinjama i malom decom: kako izgleda mišljenje u odsustvu jezika ​” održala​ je ​Sanja Srećković​​ ​15​. ma​ja​​​ 2018. na Filozofskom fakultetu.