Predavanje pod nazivom “Oslobođenje životinja” održao je Robert Međugorac 27. februara 2018. u 17.00 u prostorijama FDS- na Filozofskom fakultetu.

Predavanje pod nazivom “Moralni status životinja u helenskoj filozofiji” održano je 30. januara 2018.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva na Filozofskom
fakultetu. Govornica je bila Maja Vučković.

Predavanje pod nazivom “Gradivni blokovi morala: altruizam, empatija i saradnja”
održao je dr Igor Živanović 31. oktobra 2017. u 18.30 u prostorijama FDS-a na Filozofskom fakultetu.

Predavanje “(Zlo)upotreba životinja u industriji zabave”
Drugo predavanje u okviru ciklusa ” Moralna i zakonska prava životinja ” održano je 28. novembra 2017.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva  na Filozofskom fakultetu. Predavanje pod nazivom “(Zlo)upotreba životinja u industriji zabave’’ održale su Milja Krivokuća, psihološkinja i članica udruženja Nada za životinje-Riska,  Nataša
Vukmirović iz organizacije Link plus i  Milica Ranković iz organizacije Feniks.

Predavanje  “Moralna relevantnost ne-ljudskih životinja i dužnosti koje iz nje slede”
Treće predavanje u okviru ciklusa “Moralna i zakonska prava životinja” održano je 31. oktobra 2017.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva  na Filozofskom fakultetu. Predavanje pod nazivom  “Moralna relevantnost ne-ljudskih životinja i dužnosti koje iz nje slede” održala je Vlasta Sikimić, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu.