Vesti

U saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjaluci, UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka, 5.7.2019. u velikoj sali Instituta društvenih nauka organizovali smo debatu “Eksperimenti nad životinjama i zoološki vrtovi u 21.veku”. Učesnici debate bili su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Miloš Radaković, Sara Mandić i Milan Babić, kao i Dina Stefanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Jelena Stevanović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vasko Kelić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.