Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. maja 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ”Feministička rasprava o etici i politici dojenja” . Predavanje je održala prof. dr Suzana Ignjatović. Tribinu je moderirala Jagoda Mirović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.