Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. juna 2017. organizovao predavanje dr Sonje Pavlović (Laboratorija za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu), pod nazivom “Genska terapija u novoj eri editovanja genoma: CRISPR/Cas9 tehnologija”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.