Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. februara 2018. organizovao predavanje  dr sci.med. Amire Fazlagić pod nazivom “Izazovi i dostignuća regenerativne medicine-novi izazovi za bioetiku”. Tribinu je moderirala Jagoda Mirović.