Vesti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. juna 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ”Moralno biopoboljšanje: sloboda i dužnost da se poboljšamo”. Predavač je bila Marina Budić. Tribinu je moderiala Milica Milašinović.