Vesti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 17. maja 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ” Nejednakosti u zdravlju i realna ograničenja prava pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite ”. Predavanje je održala prof. dr Dušanka Krajnović. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.