Vesti

U saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27decembra 2018. godine organizovali smo predavanje pod nazivom ”Nesavesno lečenje bolesnika”. Predavanje je održao dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda.