Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. marta 2018. organizovao predavanje  đakona Radomira Marinkovića pod nazivom “Odnos hrišćana prema posmrtnim ostacima”. Tribinu je moderirala Jagoda Mirović.