Vesti

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 25. oktobra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ”Osnove neuroetike ”. Predavanje je održala dr Eleonora Džoljić. Tribinu je moderirala Isidora Salim.