Vesti

U saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9.5.2019. u velikoj sali Instituta društvenih nauka organizovali smo
promociju novog užbenika iz Filozofije za gimnazije i srednje stručne škole u izdanju Kreativnog centra. Na promociji su govorili autor udžbenika, Dejan Pejović, prof. dr Vojin Rakić, direktor Centra za bioetičke studije, dr Marko Perić, profesor filozofije u Sedmoj beogradskoj gimnaziji i Ljiljana Malović, profesorka filozofije u Šestoj beogradskoj gimnaziji, kao i studentkinja psihologije Sofia Petrović.