Vesti

U saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. novembra 2018. godine organizovali smo predavanje pod nazivom ”Životinje u arheo(zoo)logiji”. Predavanje je održala dr Ivana Živaljević.