U saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15.3. u velikoj sali Instituta društvenih nauka organizovali smo predavanje pod nazivom “Značaj etičkih komiteta u evaluaciji istraživanja”. Predavanje je održala dr Dušanka Krajnović.