U četvrtak, 5.februara 2015. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije prof. dr Aleksandrar Damjanović održao je predavanje “Moralno poboljšanje i serotonin“. Aleksandar Damjanović je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor Klinike za psihijatriju KCS, Redovni član CBS-a, pomoćnik direktora Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku (zadužen za bioetičku edukaciju), član Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji i predsednik Republičke komisije za zaštitu mentalnog zdravlja.

Pogledajte više